Icon up Overzicht

Energieslurpende Bitcoin (Exaktueel)

Onderwerp: Arbeid en energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

De Bitcoin is een alternatief voor traditioneel geld. De Bitcoin is een zogenaamde cryptomunt. De totale hoeveelheid van dit digitale geld wordt bepaald door het steeds verder kunnen uitrekenen van een ingewikkelde wiskundige vergelijking. Voor dit rekenwerk worden computers gebruikt, de zogenaamde ‘bitcoin miners’, die soms groter zijn dan een fabriekshal. Het oplossen van deze vergelijking wordt steeds moeilijker en vereist dus steeds meer computerinzet. Meer computers betekent meer energiegebruik. Op deze website is een schatting van het energiegebruik voor dit rekenwerk afgezet tegen het energiegebruik van diverse landen in de wereld. De conclusie: Wereldwijd zijn er 157 landen die minder energie gebruiken dan er voor bitcoin mining nodig is. Als Bitcoin mining een land zou zijn, staat het op plek 60 in vergelijking met 218 andere landen. Zie tabel 1.


Tabel 1

Ter vergelijking: een klassieke steenkoolcentrale levert een vermogen van 500 MW.

a) Bereken hoeveel steenkoolcentrales op dit moment nodig zijn voor Bitcoin minen.

Het rendement van een steenkolencentrale is 45%.

b) Bereken de massa van de steenkool die jaarlijks nodig is voor Bitcoin mining.

Volgens de website is de verwachting dat het energiegebruik voor minen exponentieel gaat stijgen. Zie onderstaande figuur.

c) Leg uit wat deze toenemende energievraag zal betekenen voor de hoeveelheid Bitcoin die in omloop gaan komen voor betalingen.

Niet alleen het minen kost energie, ook voor een betaling in Bitcoin is energie nodig. Volgens deze website gaat het zelfs om 260 kWh per betaling.

d) Bepaal met behulp van internet met hoeveel dagen elektriciteitsgebruik van een gemiddeld nederlands gezin één transactie dan overeenkomt.