Icon up Overzicht

Stralingskoeling zonder stroom (Exaktueel)

Onderwerp: Arbeid en energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Prof. Shanhui Fan van de Amerikaanse Stanford University ontwikkelt een systeem voor koeling dat niet werkt met verdamping, bijna geen stroom nodig heeft, maar enkel gebaseerd is op straling.
Door een paneel op een dak stroomt water dat uit een gebouw afkomstig is. Een meerlaagse optische film zorgt dat warmtestraling wel richting de buitenlucht kan maar dat als de zon schijnt 97 % van het zonlicht wordt teruggekaatst.
Bij een proefgebouw is inmiddels aangetoond dat het paneel in combinatie met een damp-compressie¬systeem functioneert. Fan publiceert in Nature Energy van deze maand over zijn onderzoek.

Bron: Technisch weekblad, 12 september 2017

Als je de bron opent zie je een foto met de panelen op het dak van een gebouw.

a) Wat moet de kleur van een paneel zijn, zodat het zoveel mogelijk energie door straling afstaat?

b) Wat is daarvan het gevolg voor de hoeveelheid energie die het paneel opneemt door straling van buiten?

c) Wat is dus de essentie van dit speciale paneel? Citeer de regel uit het artikel.

In het artikel wordt gesproken over en dampcompressiesysteem.

d) Onder welke naam kennen wij een apparaat dat op dezelfde manier werkt?

e) Waarom koelt een paneel beter in combinatie met zo’n systeem?

f) Waarom werkt dit systeem ‘bijna zonder stroom’ ?