Projectielbeweging - applet

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging, Kracht in evenwichtssituaties

Applet over projectielbeweging

Dit is een zeer uitgebreide applet over projectielbeweging en luchtweerstand. Daarom stellen we voor dat je voor jezelf zoveel mogelijk probeert met deze applet, om een gevoel te krijgen voor projectielbeweging. Enkele suggesties:

  • Bekijk de invloed van dingen als de hoek/hoogte van het kanon, de beginsnelheid en het voorwerp;
  • Verander de wrijvingscoëfficiënt van het voorwerp en kijk wat voor vorm het dan krijgt;
  • Probeer met verschillende situaties het doelwit te raken.

Klik hier voor de applet.