Moleculen en licht - applet

Onderwerp: Atoomfysica, Elektromagnetisch spectrum, Licht, Quantumwereld

Applet over de het exciteren van moleculen met licht

Deze applet gaat over aangeslagen toestanden van moleculen. Een molecuul heeft verschillende energietoestanden. In de natuur komt het molecuul voor in zijn grondtoestand, dit is de toestand met de laagste energie. Het kan zijn dat dit molecuul wordt aangeslagen (ook wel geëxciteerd) naar een hogere energietoestand. Het molecuul is nu in de aangeslagen toestand. Wanneer het molecuul weer terugvalt naar de grondtoestand, moet er energie uitgezonden worden, volgens de wet van behoud van energie. Dit gebeurt dan in de vorm van een foton.

In deze applet kun je moleculen exciteren naar een aangeslagen toestand door middel van een laser. Onderin het scherm kun je de energie van de laser instellen (van laag naar hoog: microgolf, infrarood, zichtbaar, ultraviolet). Vergeet niet dat de energie E van een foton van zijn frequentie f afhangt, volgens E=hf, waar h de constante van Planck is. Rechtsonder in het scherm kun je het elektromagnetisch spectrum bekijken, waar ook de frequentie en golflengte van het licht staat aangegeven.

Merk op dat, als het molecuul terugvalt naar de grondtoestand, het uitgezonden foton dezelfde frequentie heeft als het geabsorbeerde foton. Dit kan niet anders, volgens de wet van behoud van energie.

Klik hier voor de applet.