Balanceren - applet

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging, Kracht in evenwichtssituaties

Applet over het balanceren van voorwerpen op een wipwap

Deze applet gaat over het evenwicht van koppels, in de vorm van het in evenwicht brengen van een wipwap. Een koppel wordt gegeven door

$T=rF$ ,

waar T het koppel is (in newtonmeters), r de afstand tot het draaipunt (in meters) en F de kracht op het voorwerp (in newtons). Het systeem is in evenwicht als de som van alle koppels 0 is. Dat wil zeggen, de som van de linksdraaiende koppels is even groot als de som van de rechtsdraaiende koppels.

De applet bestaat uit drie delen: in het eerste deel kun je met drie voorwerpen kijken in welke situaties een evenwicht bereikt wordt, en proberen voor jezelf regels op te stellen wanneer dit het geval is.

In het tweede deel heb je keuze uit meer voorwerpen (zestien), en kun je proberen ingewikkeldere evenwichtstoestanden te maken.

In het derde deel komt de ervaring die je in de eerste twee delen hebt opgedaan bij elkaar, in de vorm van een spel. Er zijn verschillende moeilijkheidsniveau’s.

Klik hier voor de applet.