Aggregatietoestanden - applet

Onderwerp: Gas en vloeistof, Thermische processen

Applet over de verschillende aggregatietoestanden

Dit is een applet over de drie toestanden van materie: vaste stof, vloeistof en gas. De applet bestaat uit drie delen. In het eerste deel kun je verschillende stoffen (neon, argon, zuurstof en water) opwarmen en afkoelen en zien hoe de stoffen zich gedragen bij bepaalde temperaturen.

In het tweede deel kun je de faseovergangen van de stoffen bestuderen. Naast de temperatuur, kun je nu ook de druk van het systeem aanpassen (met de fietspomp). Rechtsonder wordt een fasediagram weergegeven, waarin de verschillende toestanden zijn aangeduid. De rode stip in het diagram geeft aan waar het systeem zich nu bevindt in het fasediagram.

Het derde deel van de applet gaat over de interacties tussen de atomen. In de grafiek is de potentiële energie geplot als functie van de onderlinge afstand van de atomen. Één van de atomen wordt vastgehouden door een submicroscopische punaise, dus alleen het andere atoom zal bewegen.

In alle drie de delen van de applet kun je met de knop rechtsonder alles resetten.

Klik hier voor de applet