Potentiometer - applet

Onderwerp: Elektrische stroom

Applet die uitlegt hoe een potentiometer werkt

Een potentiometer is een spanningsdeler, waarmee de spanning over een elektrische schakeling verminderd kan worden ten opzichte van de bronspanning. Het werkt door middel van een variabele weerstand met een sleepcontact. De positie van het sleepcontact bepaalt de verhouding Vuit/Vin (de horizontale as van de figuur). De bronspanning, weerstand van de potentiometer en de weerstand van het apparaat kunnen aangepast worden. In de grafiek is te zien hoe de spanning over het apparaat (VA) afhangt van de positie van het sleepcontact.

Klik hier voor de applet.