De grens van het gehoor

Onderwerp: Beeld en geluid, Biofysica (vwo), Geluid, Menselijk lichaam (havo)

Wat kan ons oor allemaal horen?

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Menselijk lichaam. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Je ziet in figuur 1 een isofonendiagram, afkomstig uit Binas tabel 27C1. De lijnen in een isofonendiagram geven aan welke tonen even luid klinken als een toon van 1000 Hz.

ML_foon_f1
Figuur 1: Een isofonendiagram
Vraag a. Voor welke toonhoogtes ben je het gevoeligst?

Ongeveer van 1 tot 7 kHz.

Rond de 4000 Hz zit er een dip in de onderste lijn (de lijn van 0 foon). Die dip betekent dat je gehoor bij die frequentie gevoeliger is.

Vraag b. Wat veroorzaakt de extra gevoeligheid van je gehoor bij ongeveer 4000 Hz?

Oorzaak van die extra gevoeligheid is dat dit de resonantiefrequentie is van je gehoorgang.

Vraag c. Klopt het dat je geen enkele toon kunt horen die zachter is dan 0 dB?

Nee, voor tonen in genoemd gebied (zie a) ligt je gevoeligheid onder de 0 dB.