Icon up Overzicht

Hoeveel energie bereikt je oor?

Onderwerp: Arbeid en energie, Biofysica (vwo), Menselijk lichaam (havo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Menselijk lichaam. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Paul praat met een geluidsvermogen van 10 · 10−6 W. Het oor van Annemieke bevindt zich 50 cm van de mond van Paul. De dwarsdoorsnede van de gehoorgang van haar oor heeft een
oppervlakte van 1,0 cm2.

Vraag a. Bereken de geluidsintensiteit op 50 cm van de mond.

Vraag b. Bereken hoeveel geluidsenergie de gehoorgang van Annemieke per seconde passeert.