Luchtvochtigheid

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Deze opgaven worden gemaakt met behulp van een mollierdiagram.

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Aarde en klimaat. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

De relatieve luchtvochtigheid kun je berekenen uit de partiële dampdruk en verzadigingsdampdruk. De verzadigingsdampdruk is temperatuurafhankelijk en die kun je vinden in tabel 13A van Binas.

Met behulp van het mollierdiagram van figuur 1 kun je met de gegevens van de temperatuur en de luchtvochtigheid de dampdruk en de verzadigingsdampdruk bepalen.

AK_dauw_f1
Figuur 1: Mollierdiagram

Een voorbeeld: T = 10 °C en de relatieve luchtvochtigheid = 70%. Je zet dan de luchtconditie met een punt in het diagram, de temperatuur staat langs de y-as, de kromme lijnen stellen de verzadigingsdruk voor.

Je trekt dan een verticale lijn van dit punt tot op de as van de dampdruk pd, in dit geval 0,86 kPa. Vervolgens trek je een lijn vanuit het punt bij gelijkblijvende temperatuur door tot de verzadigingslijn. Van daaruit trek je een verticale lijn naar de as van de dampdruk. Dat is de verzadigingsdruk: 1,22 kPa.

Ter controle: de relatieve luchtvochtigheid =  $\frac{0,\!86}{1,\!22} \cdot 100\% = 70\%$ .

Vraag a. Bepaal nu met behulp van het diagram in figuur 1 de partiële dampdruk en de  verzadigingsdruk bij de volgende weersomstandigheden: T = 14 °C en relatieve luchtvochtigheid van 60%.

Aflezen: partiële dampdruk = 0,97 kPa en de verzadigingsdruk = 1,60 kPa.

Vraag b. Bereken de luchtvochtigheid met de gevonden waarden uit vraag a. Klopt je antwoord?

De luchtvochtigheid is dan:

$\frac{0,\!97}{1,\!60} \cdot 100\% = 61\%$

Dat klopt goed met de gegevens.

Je kunt ook de dauwpuntstemperatuur bepalen.

Bij een temperatuur van T = 18 °C en een relatieve vochtigheid van 70% zet je de luchtconditie in het diagram. Je trekt dan verticaal een lijn naar de verzadigingslijn en je leest de bijbehorende temperatuur af: T = 12,4 °C.

Vraag c. Bepaal nu met dit diagram de dauwpuntstemperatuur bij de volgende weersomstandigheden: T = 14 °C en relatieve luchtvochtigheid = 60%.

Dat is 6,5 °C.

Het absolute vochtgehalte x kun je weergeven in het aantal grammen damp per kilogram droge lucht. Deze vind je bovenaan op een horizontale as.

Vraag d. Bepaal het absolute vochtgehalte van lucht met een relatieve luchtvochtigheid van 60% en een temperatuur van 14 °C.

6,0 g water / kg droge lucht