Icon up Overzicht

De zon warmt de planeten op

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo), Thermische processen

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Aarde en klimaat. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

De zon is een bol met een straal van 6,963 · 108 m en heeft een temperatuur van 5780 K.

Vraag a. Bereken de oppervlakte van de zon.

Vraag b. Toon aan dat het vermogen dat de zon uitstraalt 3,85 · 1026 W is.

Vraag c. Bereken het vermogen dat het aardoppervlak bij loodrechte inval per vierkante meter ontvangt.

Ook de andere planeten ontvangen straling van de zon. Zo is de gemiddelde albedo van Mercurius 0,06.

Vraag d. Zoek de afstand van Mercurius tot de zon op in Binas.

Vraag e. Bereken de zonneconstante voor Mercurius.

Vraag f. Bereken de evenwichtstemperatuur voor Mercurius.