Het stille wapen tegen noodweer

Onderwerp: Geluid

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

“Veel mensen hebben last van lage bromtonen” meldt de Gelderlander op 26 april 2017. Gemeenten en de provincie willen toch iets met de klachten daarover doen.

Waarom nu pas? Dat komt omdat veel mensen die lage tonen vaak niet horen.

a) Ga met een toongenerator na hoe laag de frequentie van een toon kan zijn, die jij nog kunt horen.
b) Ga in je klas na wie de laagste toon kan horen.

De laagste tonen die de meeste mensen nog kunnen horen liggen rond de 20 Hz.

Het is moeilijk om iets te doen aan lage frequenties omdat de bronnen van laagfrequent geluid vaak moeilijk te vinden zijn.

c) Hoe komt dat ?
d) Geef een voorbeeld van een laagfrequent geluid dat moeilijk te lokaliseren is.

Op 6 mei meldt de Gelderlander een nieuw, stil wapen tegen noodweer met zware hagelbuien. Het anti-hagelkanon, een uitvinding van akoestisch adviseur Stefan Grob. Het gebruikelijke anti-hagelkanon maakt een enorme herrie: elke zeven seconden een nieuwe donderslag. Volgens veel fruittelers verstoren de drukgolven van die donderslag de vorming van hagelstenen. Het anti-hagelkanon van Stefan Grob  maakt ook drukgolven, maar die hebben een veel lagere frequentie. Je kunt het kanon wel horen, maar je oren zijn veel minder gevoelig voor die frequentie.

Hier zie je twee anti-hagelkanonnen met de ruggen tegen elkaar. Het ‘geluid’ komt aan de bovenkant eruit.

e) Denk je dat de mensen die last hebben van lage bromtonen ook last zullen hebben van het stille-hagelkanon? Waarom wel/niet?

-