Icon up Overzicht

De temperatuur van de aarde berekenen

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo), Thermische processen

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Aarde en klimaat. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

De zonneconstante is 1,368 · 103 W/m2 (zie ook Binas tabel 32C). De gemiddelde albedo van de aarde is 0,30. De aarde is een bol met een straal van 6,371 · 106 m.

Vraag a. Toon aan dat het totale stralingsvermogen dat de aarde bereikt 1,74 · 1017 W is.

Vraag b. Bereken het geabsorbeerde vermogen aan zonnestraling door de aarde.

Vraag c. Bereken de gemiddelde temperatuur van de aarde.