Icon up Overzicht

Evenwicht op aarde

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo), Thermische processen

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Aarde en klimaat. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

In figuur 1 zie je energiestromen van en naar de aarde.

AK_evenwicht_f1

Figuur 1: Energiestromen in de atmosfeer in W/m2

Vraag a. Bepaal met behulp van figuur 1 het vermogen dat de aarde per m2 absorbeert.

Vraag b. Bepaal met behulp van figuur 1 het vermogen dat de aarde per m2 uitzendt.

Vraag c. Welke conclusie kun je hieruit trekken?