Evenwicht op aarde

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo), Thermische processen

Hoe zit dat met alle zonnewarmte op aarde?

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Aarde en klimaat. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

In figuur 1 zie je energiestromen van en naar de aarde.

AK_evenwicht_f1
Figuur 1: Energiestromen in de atmosfeer in W/m2
Vraag a. Bepaal met behulp van figuur 1 het vermogen dat de aarde per m2 absorbeert.

Van de inkomende zonnestraling absorbeert de aarde 161 W/m2 (uit de gele pijl).

Van de teruggekaatste straling absorbeert de aarde 333 W/m2.

Dat is samen 494 W/m2.

Vraag b. Bepaal met behulp van figuur 1 het vermogen dat de aarde per m2 uitzendt.

80 W/m2 (blauwe pijl),

17 W/m2 (rode pijl) en

396 W/m2 (uitstraling door aardoppervlak) geeft samen: 493 W/m2.

Vraag c. Welke conclusie kun je hieruit trekken?

Netto absorbeert de aarde ongeveer 1 W/m2.

De hoeveelheid geabsorbeerde straling is dus ongeveer gelijk aan de energie die de aarde weer uitstraalt.