Icon up Overzicht

Vochtigheid en dauwpunt

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Gas en vloeistof, Geofysica (vwo), Thermische processen

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Aarde en klimaat. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Een luchtbel met een temperatuur van 13 °C bevat 7,1 g/m3 water. Maak gebruik van figuur 1.

AK_vochtigheid_f1

Figuur 1: Grafiek van de maximale hoeveelheid waterdamp als functie van de temperatuur.

Vraag a. Bereken de relatieve luchtvochtigheid van deze lucht.

Vraag b. Bepaal het dauwpunt van deze lucht.

In een luchtbel op een bepaalde hoogte in de atmosfeer is de temperatuur 18 °C en de partiële dampdruk is 10 hPa. Gebruik Binas tabel 13A.

Vraag c. Bepaal de relatieve vochtigheid in die luchtbel.

De luchtbel stijgt.

Vraag d. Bereken de relatieve vochtigheid als de temperatuur bij constante druk is gedaald tot 12 °C.

Vraag e. Bij welke temperatuur zal wolkvorming ontstaan?

De druk neemt echter af met de hoogte.

Vraag f. Leg uit of de relatieve vochtigheid dan groter of kleiner is bij grotere hoogte.