Weerkaart

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo), Weerkunde en oceanografie

Een kaart met drukgebieden vertelt veel over het weer dat er aan komt.

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde (2014) 5 havo, uit het keuzehoofdstuk Aarde en klimaat. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

In figuur 1 zie je een weerkaart met isobaren en verschillende fronten. De kant waar de symbooltjes getekend zijn is de bewegingsrichting van een front. Wanneer een koufront een warmtefront inhaalt, noem je dat een occlusiefront.

AK_weerkaart_f1
Figuur 1: Een weerkaart
Vraag a. Zoek in Binas tabel 30D op wat de betekenis is van de verschillende gekleurde lijnen in figuur 1.

De paarse lijn is een occlusiefront, de rode lijn een warmtefront en de blauwe lijn is een
koufront. Een occlusiefront is een plek waar een koufront en een warmtefront elkaar raken. Een koufront beweegt zich sneller dan een warmtefront en haalt het warmtefront in.

Vraag b. In welke richting bewegen de verschillende fronten zich?

Het koufront boven zee gaat naar het zuiden, het koufront rechts op de kaart naar het
zuidoosten, het warmtefront naar het noorden en het occlusiefront naar het noorden (en
oosten).

Vraag c. Neemt de temperatuur in Nederland de komende 24 uur toe of af?

De temperatuur zal toenemen omdat er een warmtefront in aantocht is

Vraag d. Leg uit wat de windrichting in Nederland is.

De wind waait boven zee evenwijdig aan de isobaren (met links de lage druk) en zal dus uit het (zuid)westen komen.