Supergeleidende kabel is marktrijp

Onderwerp: Elektrische stroom

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In het Duitse Essen ligt een supergeleidende testkabel van 1,0 km lengte. In twee jaar heeft de kabel 200 miljoen kWh energie getransporteerd. Dankzij de supergeleiding, waardoor de elektrische weerstand 0 Ω is, kan een dergelijke kabel bij 10 kV elektriciteit met hetzelfde energieverlies transporteren als een conventionele kabel bij 110 kV. In plaats van koper is de kabel gemaakt van hoge temperatuur supergeleidend materiaal. Dit materiaal is supergeleidend bij een relatief hoge temperatuur van 130 K.

We vergelijken de supergeleidende kabel met de gebruikelijke, conventionele kabel. De bron die elektrische energie leverde had –gemiddeld- een vermogen van 1,1∙107 W.

a) Toon dat aan met een berekening.

De stroomsterkte door de conventionele kabel zou daarbij 1,0 ∙ 102 A zijn.

b) Toon dat aan met een berekening.

Een conventionele 110 kV hoogspanningskabel is gemaakt van koper en heeft een doorsnede van 300 mm2. De weerstand van de conventionele draad zou 0,057 Ω zijn.

c) Toon dat aan met een berekening.

De hoogspanningskabel is in serie geschakeld met de gebruiker waaraan de energie wordt afgeleverd. Dit is schematisch weergegeven in de volgende figuur.

Voor de retour wordt geen kabel gebruikt, maar de aarde.
In de conventionele kabel gaat vermogen verloren in de vorm van warmte. Voor dit vermogen geldt:

$P_{\mathrm{verlies}} = I^2 R_{\mathrm{kabel}}$

d) Leid deze formule af uit formules uit Binas.
e) Bereken hoeveel keer meer vermogen in de conventionele hoogspanningskabel verloren zou gaan als er 10 kV gebruikt zou worden in plaats van 110 kV.

Er is een hoge spanning nodig om het verlies in een conventionele kabel klein te houden. Een hoge spanning is echter ook ongunstig.

f) Welke van de volgende redenen is of zijn ongunstig bij het gebruik van 110 kV ten opzichte van 10 kV? Meerdere antwoorden mogelijk.

1. Er zijn meer transformatoren nodig.
2. Voor de hogere spanning zijn dikkere koperen kabels nodig.
3. De hoge spanning is moeilijker te isoleren.
4. Hoogspanning verandert de soortelijke weerstand van het materiaal van de kabels.   

De supergeleidende kabel heeft een weerstand van 0 Ω. Het verlies aan elektrisch vermogen in de kabel is daardoor 0 W. Toch is het energieverlies (nu nog) vergelijkbaar met het energieverlies in de conventionele hoogspanningskabel.

g) Leg dat uit.

Er geldt:

$\displaylines{\begin{aligned}\\ E=Pt \\ 200\cdot 10^6 \cdot 3,6\cdot 10^6 &= P \cdot 365 \cdot 2\cdot 24\cdot 3600 \\ P &= 1,14\cdot 10^7 &= 1,1\cdot 10^7~\mathrm{W}\end{aligned}}$