Grootste glazen fles ter wereld

Onderwerp: Materiaalonderzoek

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Naar: Technisch Weekblad, 27 april 2017

Glasblazers uit Mainz hebben voor een restaurant een 3 m hoge fles gemaakt. Deze heeft een leeg gewicht van 370 kg en een diameter van 1 m (hals 30 cm). Het is de grootste glazen fles ter wereld. Het restaurant heeft de fles laten maken om 1700 L rode wijn in op te slaan.

Glas heeft een dichtheid van 2,6 g/cm3. Voor deze fles was 142 dm3 glas nodig om deze te maken. 

a) Toon dat aan met een berekening.

Rode wijn heeft een dichtheid van 0,97 g/cm3.

b) Bereken de massa van de hele wijnfles nadat deze is gevuld  met rode wijn.

Er was 370 kg glas nodig voor de fles. Dit is 370.000 gram glas. Er geldt:

$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow 2,6 = \frac{370000}{V} \rightarrow 370000\cdot 2,6 = 142308~\mathrm{cm}^{3}$

Dit is 142 dm3.