Icon up Overzicht

Rekenen aan bloeddruk (biofysica)

Onderwerp: Biofysica (vwo), Menselijk lichaam (havo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde 5 vwo, uit het keuzehoofdstuk Biofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Bij een bloeddrukmeting hoor je voor het eerst geluiden op het moment dat het verschil tussen de twee vloeistofniveaus met kwik gelijk is aan 135 mm. De geluiden houden op bij een verschil van 75 mm. De buitenluchtdruk is 1,02 ·105 Pa.

Vraag a. Bereken de systolische overdruk in Pa.

Vraag b. Bereken de systolische bloeddruk in Pa.