Icon up Overzicht

Langstrekkende muziek (biofysica)

Onderwerp: Beeld en geluid, Biofysica (vwo), Geluid, Menselijk lichaam (havo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde 5 vwo, uit het keuzehoofdstuk Biofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Een harmonie trekt spelend langs een straat. Marita staat langs de kant te luisteren. Zie figuur 1 en 2. Figuur 2 is op schaal. Je kunt het geluid van de harmonie beschouwen als komend van één punt H, dat zich langs de gestippelde as beweegt met een snelheid van 4,0 km/h.

Figuur 1: Een muziekkorps passeert...

Harmonie_f2

Figuur 2: ... langs een rechte weg.

Tot in punt A speelt de gehele harmonie met een geluidsvermogen van 1,35 W. De harmonie komt op t = 8,0 s in punt A. Vanaf dat moment speelt een muzikant
in het midden een solo met een 30 maal zo laag vermogen.

Vraag a. Teken een grafiek van het door Marita waargenomen geluidsniveau tussen t = 0 en 16 s.