Icon up Overzicht

Vreemd gevoel in je oren (biofysica)

Onderwerp: Beeld en geluid, Biofysica (vwo), Geluid, Menselijk lichaam (havo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde 5 vwo, uit het keuzehoofdstuk Biofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Als je tijdens het rijden in een berglandschap sterk stijgt, kun je druk ‘op je oren’ voelen.

Vraag a. Leg uit of de resulterende kracht op je trommelvliezen dan naar binnen of naar buiten is gericht.

In figuur 1 is de luchtdruk als functie van de hoogte gegeven. In formulevorm luidt het verband:

Vreemd_Gevoel_f1

Figuur 1: De luchtdruk als functie van de hoogte.

Vraag b. Bepaal de waarden van p(0) en k in deze formule.

De resulterende kracht die je trommelvliezen maximaal kunnen verdragen is ongeveer 0,05 N.

De oppervlakte van een trommelvlies is ongeveer A = 8 ·10−5 m2.

Vraag c. Bepaal met behulp van de figuur hoever je vanaf zeeniveau zonder aanpassing kunt stijgen.

Vraag d. Leg uit hoe je kunt voorkomen dat de kracht op de trommelvliezen nog verder toeneemt. Gebruik in je antwoord de buis van Eustachius.