Icon up Overzicht

Het trommelvlies (biofysica)

Onderwerp: Beeld en geluid, Biofysica (vwo), Geluid, Menselijk lichaam (havo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde 5 vwo, uit het keuzehoofdstuk Biofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Berekenen van krachten op het trommelvlies

De normale buitenluchtdruk is ongeveer 1,01 · 105 Pa. Je trommelvlies is (vrijwel) rond met een diameter van ongeveer 10 mm.

Vraag a. Bereken de kracht die van één kant op het trommelvlies werkt.

Het zachtste geluid dat je kunt horen – de zogenaamde gehoordrempel – bestaat uit drukverschillen van 2 · 10−5 Pa.

Vraag b. Bereken de resulterende kracht, die je trommelvlies bij dit geluid ondervindt.

Berekenen van het vermogen bij het trommelvlies

Tijdens een popconcert sta je op 15 m van een geluidsbox, die een elektrisch vermogen gebruikt van 175 W en een geluidsrendement heeft van 0,012. Je trommelvliezen kun je beschouwen als een rond vlies met een diameter van 10 mm.

Vraag c. Bereken hoeveel geluidsenergie elk trommelvlies per seconde ontvangt.