Icon up Overzicht

Spelen met een lens

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Overal Natuurkunde 5 vwo, uit het keuzehoofdstuk Biofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Ron maakt met een lens van 5,0 dpt een scherp beeld
van de zon op een wit stuk karton.

Vraag a. Leg uit op welke afstand hij het witte karton van de
lens moet houden.

Vraag b. Bereken hoe groot de diameter van het zonnebeeld
op het karton is. Zoek daartoe de voorwerpsgrootte
en de voorwerpsafstand op in Binas.

Ron wil met zijn proefje het karton in brand steken.
Het karton begint wel te roken, maar vat geen vlam.

Vraag c. Leg aan de hand van formules uit of hij een sterkere
of minder sterke lens moet gebruiken.

’s Nachts maakt Ron op dezelfde manier een beeld
van de volle maan.

Vraag d. Ga na of het beeld van de maan groter of kleiner is
dan dat van de zon overdag.