Icon up Overzicht

De veranderende aarde (geofysica)

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Pulsar (3e editie) Natuurkunde 6 vwo leerboek, uit het hoofdstuk Geofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Vraag a. Zoek twee plaatsen op de kusten van Afrika en Zuid-Amerika die in het verleden aan elkaar hebben gezeten.

Vraag b. Zoek op hoe ver deze plaatsen nu van elkaar verwijderd zijn.

Vraag c. Ga ervan uit dat deze plaatsen vanaf 210 miljoen jaar geleden met een constante snelheid uit elkaar zijn bewogen. Bereken de snelheid in cm/jaar van deze beweging.