Icon up Overzicht

Golven in de aarde (geofysica)

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Pulsar (3e editie) Natuurkunde 6 vwo leerboek, uit het hoofdstuk Geofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

In de grafiek van figuur 1 is de snelheid van de P-golven en de S-golven weergegeven als functie van de diepte in de aarde. 0 km is het middelpunt van de aarde.

Geofysica_45a

Figuur 1: Snelheden van de primaire en secundaire golven als functie van de afstand tot het midden van de aarde.

Vraag a. Zoek de geluidssnelheid in Binas op voor een aantal materialen en vergelijk die met de snelheden in de grafiek. Wat valt je op?

Vraag b. Waarom neemt de snelheid geleidelijk toe als je dieper komt?

Vraag c. Hoe zie je waar de vloeibare buitenkern van de aarde begint?

Vraag d. Waarom neemt de snelheid nauwelijks meer toe als je in de buurt van de kern komt?