Icon up Overzicht

Zonnepanelen in februari en mei (geofysica)

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Pulsar (3e editie) Natuurkunde 6 vwo leerboek, uit het hoofdstuk Geofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

In figuur 1 is de energieproductie weergegeven van zonnepanelen. Per 10 minuten is het vermogen gemeten.

Geofysica_38a

Figuur 1: Zonne-energie, opbrengst van zonnepanelen op 25 mei en 12 februari 2012.

Vraag a. Aan de grafiek van 25 mei kun je zien dat het dak waar de zonnepanelen op liggen niet precies naar het zuiden is gericht. Leg uit of het dak iets naar het oosten of iets naar het westen is gericht.

Vraag b. De helling van het dak is 60. Leg uit dat daardoor het maximale vermogen in februari groter is dan in mei.

Vraag c. Als je alle meetwaarden van 25 mei optelt, krijg je als uitkomst 186. Bereken hoeveel kWh op 25 mei geleverd is.

Vraag d. Waardoor zou de deuk in de grafiek van 12 februari zijn veroorzaakt?