Icon up Overzicht

Waarom is het warmer in de zomer? (geofysica)

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Pulsar (3e editie) Natuurkunde 6 vwo leerboek, uit het hoofdstuk Geofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Begin januari is de afstand tot de zon 1,471 x 1011 m. Begin juli is die afstand iets groter, 1,521 x 1011 m. In deze opgave ga je berekenen of dit verschil te verwaarlozen is.

Het verband tussen de intensiteit in W/m2 en het vermogen in W dat een energiebron uitzendt, wordt gegeven door deze formule:

Hierbij is I de intensiteit in W/m2, P het vermogen in W en r de afstand tot de bron in m.

Vraag a. Bereken de intensiteit van de zonnestraling voor begin januari. Het uitgestraalde vermogen van de zon vind je in Binas tabel 32C.

Vraag b. Bereken de intensiteit ook voor begin juli.

Vraag c. Hoeveel % extra energie wordt in januari ingestraald ten opzichte van juli? Geef de berekening.

Vraag d. Waardoor is het in de zomer toch veel warmer?