Icon up Overzicht

Zonnewarmte in de grond (geofysica)

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Pulsar (3e editie) Natuurkunde 6 vwo leerboek, uit het hoofdstuk Geofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Een oppervlak van 1,0 m2 wordt opgewarmd door de zon. De intensiteit van de zon is 600 W/m2 gedurende 8,0 uur. De bodem met een dichtheid van 1,5 x 103 kg/m3 wordt tot een diepte van 10 cm verwarmd.

Vraag a. Bereken hoeveel warmte in 8,0 uur door 1,0 m2 van de bodem wordt opgenomen.

Vraag b. Bereken de temperatuurstijging als je de uitstraling en geleiding naar de lucht mag verwaarlozen. Neem voor de soortelijke warmte van de bodem 2,0 kJ/(kg C).

Vraag c. Waardoor is de uitkomst van vraag b niet reëel?

Dezelfde hoeveelheid warmte wordt aan 1,0 m2 water toegevoerd. 30% van de straling kaatst terug. Het water warmt op tot een diepte van 1,0 m.

Vraag d. Bereken de temperatuurstijging van het water (als hier ook stroming en straling wordt verwaarloosd).