Icon up Overzicht

Regen op de Azoren (geofysica)

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Pulsar (3e editie) Natuurkunde 6 vwo leerboek, uit het hoofdstuk Geofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

In figuur 1 zijn in een weerkaart behalve de hoge- en lagedrukgebieden ook weerfronten aangegeven.

Geofysica_26a

Figuur 1: Weerkaart van Europa.

Een weerfront is een overgang tussen koude lucht en warme lucht. Met de blauwe driehoekjes is een koufront aangegeven en met de rode bolletjes een warmtefront.

De Azoren is een eilandengroep midden op de Atlantische Oceaan en ligt ongeveer op dezelfde breedtegraad als het midden van Spanje. Op de weerkaart zie je het veelvoorkomende Azorenhoog. Het Azorenhoog is een semipermanent gebied van hoge luchtdruk.

Vraag a. Beweegt het warmtefront ten noorden van het Azorenhoog naar het oosten of naar het westen? Leg uit.

Vraag b. Waardoor zal het passeren van een front vaak gepaard gaan met neerslag, vooral als het front bij een lagedrukgebied hoort?

Vraag c. Wat is de windrichting in Nederland op het tijdstip van deze kaart? Leg uit.

Vraag d. Waardoor gaan warmtefronten in Nederland meestal gepaard met een zuidenwind?