Icon up Overzicht

Op reis met een luchtbel (geofysica)

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Deze opgave komt uit de lesmethode Pulsar (3e editie) Natuurkunde 6 vwo leerboek, uit het hoofdstuk Geofysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Als een warme luchtbel opstijgt, daalt door de uitwendige arbeid de temperatuur van de bel met ongeveer 1 K per 100 m. Als de luchtbel verzadigd is met waterdamp zal de temperatuur langzamer dalen.

Vraag a. Leg uit waarom de temperatuur dan langzamer daalt.

Hoe hoger je komt, des te lager is ook de temperatuur van de omringende lucht. Als de temperatuur van de verzadigde dampbel sneller daalt dan die van de omringende lucht spreken we van een stabiel systeem.

Vraag b. Leg uit dat er in dat geval geen neerslag ontstaat.

Als de temperatuur van de omringende lucht sneller daalt dan die van de dampbel spreken we van een instabiel systeem.

Vraag c. Leg uit wat er dan met de dampbel achtereenvolgens gebeurt.