Icon up Overzicht

Deeltjes uit een supernova (relativiteit)

Onderwerp: Relativiteitstheorie (vwo)

Deze opgave is afkomstig uit het hoofdstuk Relativiteit van de methode Systematische Natuurkunde vwo 6 (8e editie) van uitgeverij ThiemeMeulenhoff bv.

Een heliumkern krijgt tijdens een supernova een totale energie van 3,5 nJ.

Vraag a. Toon aan dat de rustenergie van een heliumkern gelijk is aan 6,0·10−10 J

Vraag b. Toon aan dat je de snelheid van de heliumkern moet berekenen met relativistische mechanica. 

Vraag c. Bereken de snelheid van de heliumkern.