Vallende hulpgoederen

Onderwerp: Kracht en beweging

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

De TU’s van Eindhoven, Delft en Twente helpen de organisatie Wings for Aid met het ontwikkelen van een onbemand vliegtuig dat in rampgebieden hulpgoederen kan afleveren op de meest onbegaanbare plekken.

Delft ontwerpt het vliegtuig, Twente organiseert de logistiek van de operaties en Eindhoven ontwikkelt de doos die gedropt wordt. De doos moet sterk genoeg zijn om vanaf 15 m hoogte bij een snelheid van 85 km/h uit het vliegtuig te vallen.

Bron: Technisch weekblad, 21 december 2016

a) Bereken de snelheid waarmee de doos de grond zal raken.

De doos moet de inhoud beschermen bij de landing. Voor het technisch ontwerp kan gekozen worden voor een onvervormbare doos of een vervormbare doos om de hulpgoederen in te verpakken.

b)  Leg met behulp van het begrip arbeid uit wat het voordeel is van een vervormbare doos.
c) Leg uit wat het voordeel is van een onvervormbare doos.
d) Gebruik dat antwoorden van de vorige vragen om een ontwerp te maken voor de doos. Maak een tekening of omschrijf je ontwerp

Tip: dit is ook een interessant idee voor een profielwerkstuk.