Spiegel gaat de ruimte in

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

De goudgekleurde spiegel op de foto trekt meteen je aandacht en dan het bijschrift: Daar wil iemand meer van weten, de natuurkundeles is een mooie aanleiding daarvoor. En ja hoor, op wikipedia vinden wij zelfs een foto van de opvolger van de Hubble telescoop van de NASA, de James Webb telescoop, zie hieronder.

Over deze foto gaan de volgende vragen.

Vragen –en een opmerking vooraf over deze foto- De personen achteraan staan ongeveer op dezelfde afstand van de spiegel als de fotograaf. Die personen zijn gemiddeld 1,7 m lang. De spiegel is een rechthoek met afgeronde hoeken, de grootte schat ik vanwege de schatting van de personenlengte op 7 m hoog en  6 m breed (met schuine hoeken).

a) Schat zelf de grootte van de totale spiegel.
b) Is het een vlakke spiegel, of een holle of een bolle?
c) Waarom heeft men de spiegel geconstrueerd met 18 deelspiegels (het gaat niet om het getal 18)?
d) Waarom zijn zeshoekige deelspiegels beter dan ronde?
e) Welke vraag zou je zelf hier stellen?
f) Probeer uit onderstaande figuur (van de NASA website) te ontraadselen wat de functie is van het torentje in het midden van de spiegel.