Zwaartekracht volgens Erik Verlinde

Onderwerp: Astrofysica

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Op 8 november 2016 was er in elke Nederlandse krant wel een bericht te vinden over een nieuwe zwaartekrachtstheorie van een professor in de theoretische fysica aan de Universiteit van Amsterdam, Erik Verlinde. Bijvoorbeeld in de Volkskrant

Ook in De Wereld Draait Door kwam hij zijn theorie toelichten. In een filmpje van 8 november uit de Kennis van Nu geeft Verlinde een toelichting.

In de wetenschappelijke wereld veroorzaakte de theorie van Verlinde opschudding.

a) Waarom zou dat zo zijn?

Margot Brouwer, sterrenkundige aan de Universiteit van Leiden, is de eerste die Verlindes theorie getest heeft aan waarnemingen.

b) Is de theorie nu bewezen?

In het Gala van de Wetenschap (zie onderstaande video) gaf Verlinde meer toelichting en lichtte hij tipjes van de sluier op.

c) Vind je dat Verlinde zijn theorie in gewone-mensen-taal kan uitleggen?

Eigenlijk weet Verlinde ook niet wat zwaartekracht is.  Iedereen kent wel de effecten van zwaartekracht: je kunt een been breken als je uit de boom valt of nog erger. Maar zwaartekracht blijft iets vreemd, want het is een kracht op afstand - zelfs op lichtjaren afstand blijkt ie te werken-  maar de werking is heel zwak. Dat ie zo zwak is blijkt uit het volgende voorbeeld: neem een magneetje en houd dat bij een stukje ijzer dat op tafel ligt, en ….. ja hoor, de magnetische kracht is al groter dan de zwaartekracht. Zo’n magneetje is sterker dan de hele aarde. Blijkbaar is de zwaartekracht pas voelbaar als er enorme hoeveelheden massa mee doen.

Paradigma

Sommige mensen zeggen dat de theorie van Verlinde een paradigmaverschuiving betekent.

d) Zoek op wat paradigma betekent.
e) Wat ligt er ten grondslag aan de zwaartekracht volgens de theorie van Einstein?
f) Wat ligt er volgens Verlinde ten grondslag aan de grootheid zwaartekracht?
g) Vind jij dat de nieuwe theorie een paradigmaverschuiving betekent in de natuurkunde? Geef argumenten voor en tegen.