Icon up Overzicht

De thermograaf spoort alle warmtelekken op (Exaktueel)

Onderwerp: Elektromagnetisch spectrum

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Bijna alle huizen die gebouwd zijn na 1980 zijn goed geïsoleerd. Bij muren gebeurt dat door isolatiemateriaal in de spouw aan te brengen. Toch blijkt er nog vaak warmte door muren en ramen weg te lekken. In de Volkskrant van 16 december 2016 stond een verslag, waarin Pim Halkes, die zich bouwpatholoog noemt, met een infraroodcamera laat zien, waar de warmte door een muur weglekt.

Op de plaats waar de muur een hogere temperatuur heeft dan de omgeving is blijkbaar niet goed geïsoleerd. Kijk naar de foto hierbij.

Links zie je een gewone foto, rechts dezelfde muur gefotografeerd met een speciale infraroodcamera.
Als een voorwerp een andere temperatuur heeft dan de omgeving, zendt het andere straling uit. Bij een houtvuur, bijvoorbeeld, word je warm door de infraroodstraling, die het vuur uitstraalt. Dat wordt wel warmtestraling genoemd.

De kleuren op de rechterfoto zijn met een computerprogramma kunstmatig gemaakt. Rechts van de foto zie je een verticale staaf met het kleurenspectrum. Het maximum van 8,3 °C en het minimum van 0,9 °C heeft de fotograaf zelf zo ingesteld. Zo kan hij de temperatuurverdeling over de gevel als kleuren zien.

a) Wat zal de temperatuur die linksboven in de rechterfoto aangegeven staat betekenen?

b) Vul in: Hoe hoger de kleur op een plek van de muur  voorkomt in de verticale kleurenstaaf, des te…………….is de temperatuur van de muur.

c) Geef nu aan, welke plaatsen in de muur (dus niet de ramen) de hoogste temperatuur hebben en welke plaatsen het koudst zijn.

d) Waar is, denk je, niet goed geïsoleerd?

Niet alleen de muur heeft op sommige plaatsen slechte isolatie. De ramen laten blijkbaar ook warmte ontsnappen.

e) Waar gaat de warmte het makkelijkst door de ramen?

f) Wat zou je daar aan kunnen doen?

Pim Halkes noemt zich bouwpatholoog.

g) Zoek in Wikipedia op wat een patholoog is.

h) Vind je dat Pim Halkes zijn beroep goed omschrijft met de naam bouwpatholoog?

Als je meer wil weten over deze manier om isolatie te controleren, kijk dan op: https://thermophoto.nl/thermografie-thermograaf