Icon up Overzicht

Een bewegend proton

Onderwerp: Relativiteitstheorie (vwo)

Deze opgave is afkomstig uit het hoofdstuk Relativiteitstheorie van de methode Newton van uitgeverij ThiemeMeulenhoff bv.

Vraag a. Een proton heeft bij zeer grote snelheid een relativistische massa van 8,0 · 10−27 kg. Bereken de energie en de snelheid van het proton.