Het golfkarakter van tennisballen

Onderwerp: Quantumwereld

Merk je iets van het golfkarakter van tennisballen?

Deze opgave is afkomstig uit het hoofdstuk Quantumwereld uit de methode Newton van uitgeverij ThiemeMeulenhoff bv.

Een tennisballenkanon dat voor training gebruikt wordt, schiet tennisballen van 58 g weg met een beginsnelheid van 100 km/h.

Vraag a. Bereken de debroglie-golflengte van de tennisballen uit het ballenkanon.

$100 \> \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{100}{3,\!6} \> \frac{\text{m}}{\text{s}} = 27,\!8 \> \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$\lambda_{db} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{6,\!626 \cdot 10^{-34}}{58 \cdot 10^{-3} \cdot 27,\!8} = 4,\!1 \cdot 10^{-34} \text{ m}$

Vraag b. Leg uit waardoor tennisballen nooit een waarneembaar golfkarakter vertonen.

De ballen kunnen nooit door openingen die afmetingen hebben in de orde van grootte van de debroglie-golflengte van deze ballen, dus kunnen er geen buigings- of interferentieverschijnselen waargenomen worden.