Foto-elektrisch effect bij zink

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Quantumwereld

Rekenen met het foto-elektrisch effect en een grafiek.

Deze opgave is afkomstig uit het hoofdstuk Quantumwereld van de methode Newton van uitgeverij ThiemeMeulenhoff bv.

In figuur 1 zie je een grafiek van het foto-elektrisch effect bij zink. In de grafiek is de kinetische energie van de elektronen (in eV) uitgezet tegen de frequentie van het invallende licht (in 1014 Hz).

Newton_figuur_1
Figuur 1: Verband tussen de kinetische energie van elektronen en de frequentie van het invallende licht.
Vraag a. Bepaal uit de grafiek de uittree-energie van zink. 

$E_{u} = 4,\!3 \text{ eV}$

Vraag b. Bepaal uit de grafiek de grensfrequentie, dat is de frequentie van het licht waarvan de fotonenergie net groot genoeg is om een elektron los te maken uit zink. 

$f_g = 10,\!6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

Vraag c. Bereken met deze gegevens de constante van Planck. 

De constante van Planck is gelijk aan de helling van de lijn in de figuur:

$h = \frac{E_u}{f_g} = \frac{4,\!3 \cdot 1,\!602 \cdot 10^{-19}}{10,\!6 \cdot 10^{14}} = 6,\!50 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

Vraag d. Bereken de energie van de vrijgekomen elektronen (in eV), als uv-straling gebruikt wordt met een golflengte van 200 nm. 

$E_f = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6,\!50 \cdot 10^{-34} \cdot 2,\!998 \cdot 10^{8}}{200 \cdot 10^{-9}} = 9,\!742 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 6,\!08 \text{ eV}$

$E_k = E_f - E_u = 6,\!08 - 4,\!3 = 1,\!8 \text{ eV}$

Vraag e. Controleer of de uitkomst van deze berekening een punt op de lijn in de grafiek oplevert.

De frequentie van het uv-licht is:

$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{2,\!998 \cdot 10^{8}}{200 \cdot 10^{-9}} = 1,\!50 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$

Het punt (15 ∙1014 Hz;1,8 eV) is inderdaad een punt op de lijn in de grafiek.