Het foto-elektrisch effect

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Quantumwereld

Het foto-elektrisch effect bewijst dat licht zich kan gedragen als deeltje.

Deze opgave is afkomstig uit het hoofdstuk Quantumwereld van de methode Newton van uitgeverij ThiemeMeulenhoff bv.

Bij een experiment met het foto-elektrisch effect komen elektronen los uit een metaal en vliegen daarna weg met grote snelheid.

Vraag a. Is de kinetische energie van elk elektron groter dan, kleiner dan of even groot als de fotonenergie? Leg uit. 

De kinetische energie van elk elektron is kleiner dan de fotonenergie want een deel van de fotonenergie wordt gebruikt om het elektron los te maken uit het metaal.

Vraag b. Hoe verandert de kinetische energie van de losgekomen elektronen als licht gebruikt wordt met een grotere golflengte?

De fotonen van licht met een grotere golflengte hebben minder energie, dus zal de kinetische energie van de losgemaakte elektronen kleiner zijn.

Vraag c.  Wat verandert er als de golflengte van het licht steeds groter wordt gemaakt?

Als de golflengte van het licht steeds groter wordt gemaakt zal de kinetische energie van de losgemaakte elektronen steeds verder afnemen totdat er geen elektronen meer losgemaakt worden.