Afleiden basisformules (quantum)

Onderwerp: Quantumwereld

Met een beetje hulp kan jij zelf verschillende quantumformules afleiden.

Deze opgave komt uit de lesmethode Pulsar (3e editie) Natuurkunde 6 vwo leerboek, uit het hoofdstuk Quantumfysica. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers bv.

Vraag a. Stel de middelpuntzoekende kracht op het elektron in het bohrmodel gelijk aan de elektrische kracht en leid hiermee af dat:  $v^2 = \frac{f \cdot e^2}{m_e \cdot r}$

$\frac{m_e \cdot v^2}{r} = \frac{f \cdot e^2}{r^2}$

Omschrijven geeft:

$v^2 = \frac{f \cdot e^2}{m_e \cdot r}$

Vraag b. Gebruik de quantisatieregel van Bohr om af te leiden dat:  $v_n^2 = \frac{n^2 \cdot h^2}{4\pi^2 \cdot m_e^2 \cdot r_n^2}$

De quantisatieregel zegt dat:

$2\pi \cdot r \cdot m \cdot v_n = n \cdot h$

Hieruit volgt:

$v_n^2 = \frac{n^2 \cdot h^2}{4\pi^2 \cdot m_e^2 \cdot r_n^2}$

Vraag c. Combineer a en b en leid af dat:  $r_n = \frac{n^2 \cdot h^2}{4\pi^2 \cdot m_e \cdot f \cdot e^2}$  en: $v_n^2 = \frac{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot e^4}{n^2 \cdot h^2}$  

$\frac{f \cdot e^2}{m_e \cdot r} = \frac{n^2 \cdot h^2}{4\pi^2 \cdot m_e^2 \cdot r_n^2}$

Hieruit volgt:

$r_n = \frac{n^2 \cdot h^2}{4\pi^2 \cdot m_e \cdot f \cdot e^2}$

Gebruikmakend van:

$v^2 = \frac{f \cdot e^2}{m_e \cdot r}$

komen we tot:

$v_n^2 = \frac{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot e^4}{n^2 \cdot h^2}$

De totale energie En van een elektron in baan n wordt gegeven door de formule:  $E_n = \frac{1}{2} m_e \cdot v_n^2 - \frac{f \cdot e^2}{r_n}$ .

Vraag d. Leid hieruit af dat:  $E_n = - \frac{2\pi^2 \cdot m_2 \cdot f^2 \cdot e^4}{n^2 \cdot h^2}$

Invullen van antwoord c geeft:

$E_n = \frac{1}{2} m_e \cdot \frac{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot e^4}{n^2 \cdot h^2} - \frac{f \cdot e^2}{\frac{n^2 \cdot h^2}{4\pi^2 \cdot m_e \cdot f \cdot e^2}}$

Dit is hetzelfde als:

$E_n = \frac{1}{2} m_e \cdot \frac{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot e^4}{n^2 \cdot h^2} - \frac{f \cdot e^2 \cdot 4\pi^2 \cdot m_e \cdot f \cdot e^2}{n^2 \cdot h^2}$

Dit kunnen we verder vereenvoudigen:

$E_n = \frac{(2\pi^2 \cdot m_e \cdot f^2 \cdot e^4) - (4\pi^2 \cdot m_e \cdot f^2 \cdot e^4)}{n^2 \cdot h^2} = - \frac{2\pi^2 \cdot m_e \cdot f^2 \cdot e^4}{n^2 \cdot h^2}$

Vraag e. Laat zien dat:  $r_1 = 5,\!26 \cdot 10^{-11} \text{ m} \text{ en } E_1 = -13,\!6 \text{ eV}$

De getalswaarden van h, f, e staan in Binas in tabel 7A en die van me in tabel 7B. Invullen in de formules voor r1 (zie c) en E1 (zie d) geeft het gewenste resultaat.