Icon up Overzicht

Ununtrium (Exaktueel)

Onderwerp: Ioniserende straling, radioactiviteit

Begrippen: Atoomgetal, Alfastraling

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Japanse natuurkundigen hebben het isotoop ununtrium (Uut) ontdekt. Het is in laboratoria  kunstmatig gevormd en erkend door de internationale ‘naamgeeforganisatie’ IUPAC.

Nu de erkenning rond is zijn wetenschappers op zoek naar een echte naam voor het element. De naam ununtrium is potjeslatijn voor 113. Dit omdat het element nummer 113 in het periodiek systeem is. De Japanners hebben al Japonium (Jp) en Tokionium (Tk) gesuggereerd. Maar men is nog op zoek naar een meer toepasselijke naam, die volgens de regels op ….ium moet eindigen.
Naar De Volkskrant 6 januari 2016

Uut-283 is relatief veel zwaar, vergeleken met normale atoomkernen. Een isotoop kan vervallen met alfa-verval en met beta-verval.

a) Leg uit waarom alfaverval het meest voor de hand liggend is.

b) Geef de vervalvergelijking van Uut-283.

c) Verzin een mooie originele naam voor het nieuwe element