Icon up Overzicht

De wereld verklaard (Exaktueel)

Onderwerp: Onderzoek doen

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In nrc.next van 6 januari 2016 stond een boekbespreking naar aanleiding van een boek van Steven Weinberg De wereld verklaard, de ontdekking van de moderne wetenschap. De boekbespreker zegt daarin dat er voor Steven Weinberg maar één ware wetenschap is: de natuurkunde. Weinberg neemt volgens hem de lezer mee naar de bron van het natuurwetenschappelijk denken: de Griekse natuurfilosofen. Erg veel leverde dat volgens de boekbespreker niet op, want de Grieken waren er helemaal niet op uit om iets te verklaren. Weinberg behandelt één uitzondering, namelijk Eratosthenes, die in de derde eeuw vóór onze jaartelling de omtrek van de aarde schatte uit toenmalige metingen. Over deze metingen staat ook veel op internet.

Vragen

a) Zoek met internet uit wat Steven Weinberg heeft met moderne wetenschap.

b) Leg uit wat de boekbespreker  vindt van de opmerking van Weinberg, dat de Grieken geen natuurkundige experimenten deden.

c) Waardoor deden de Grieken in de klassieke tijd, toen de planeten en sterren als het ware een ‘kosmisch’experiment uitvoerden, volgens de boekbespreker wél experimenten in de astronomie?

d) Beschrijf het experiment van Eratosthenes.

e) Waardoor was de datum van de langste dag zo belangrijk voor het welslagen van dit experiment?