Icon up Overzicht

Dafne Schippers tegen de Nuna (Exaktueel)

Onderwerp: Rechtlijnige beweging

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In de Volkskrant van 26 juni 2015 stond een artikel over een sprintwedstrijd over 100 m tussen Dafne Schippers en de Nuna-7. Zie hiervoor het volgende filmpje:

a) Meet in het filmpje de tijd van Dafne.

b) Klopt het tijdsverschil met de Nuna, zoals in het filmpje wordt gesteld?

c) Op het filmpje lijkt het dat Dafne vertrekt voordat de starter GO roept. Is dit werkelijk zo? Geef een reden.

d)  Is het ook zo dat de snelheid waarmee Dafne de finish passeert groter is dan de snelheid van Nuna? Geef uitleg!

e) In welk deel van de 100 m ligt het grote verschil tussen Dafne en Nuna?

In het filmpje geeft Dafne zelf aan, waarom ze dat logisch vindt. Ze gebruikt daar het begrip energie.

f) Herhaal in het kort de argumenten van Dafne. Leg ook uit of  jij het met haar eens bent.

Dafne is ook erg snel op de 200 m sprint.

g) Denk je dat Dafne ook een sprint over 200 m van  de Nuna zou winnen?