Icon up Overzicht

Golfwolk (Exaktueel)

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), Geofysica (vwo)

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Onlangs heeft KNMI medewerker Peter de Vries een prachtige wolkenfoto gemaakt, die verscheen in NRC weekend van 13 september 2015, waar de verslaggever het een golfwolk en apocalyptisch noemde. De weersomstandigheden waren voor Nederland heel bijzonder.

a) Zoek de foto op de KNMI-site.

De bedoelde foto is gemaakt op 31 augustus.

b) Beschrijf de wolken, die in Nederland het meeste voorkomen.

c) Welke bijzondere weersomstandigheden droegen op 31 augustus bij aan deze foto?

d) Hoe zou jij deze wolk noemen?

e) Maak zelf een speciale wolkenfoto en presenteer die met zelf bedachte naam in de klas.