Icon up Overzicht

Venus (havo voorbeeldexamen 2015, opg. 5)

Onderwerp: Sterrenkunde, Trilling en golf

Examenopgave havo, natuurkunde, voorbeeldexamen 2015, opgave 5: Venus

Venus wordt wel eens ochtendster of avondster genoemd, maar dat is eigenlijk niet goed want Venus is een planeet.

Venus_figuur_1

Figuur 1: Avondhemel met de maan en venus

Hieronder volgen enkele stellingen:

1. Ons zonnestelsel bevat geen enkele ster.

2. Sterren staan stil en planeten bewegen.

3. Planeten kunnen, net als sterren, ook licht
uitstralen.

4. Venus staat van alle planeten het dichtst bij de zon.

Vraag a. Geef van elk van de bovenstaande stellingen aan of deze klopt of niet.

Venus draait, net als de aarde, in een cirkelbaan om de zon. Gegevens over het planetenstelsel staan in Binas tabel 31.

Vraag b. Bereken de snelheid waarmee Venus om de zon draait.

In figuur 2 zijn zowel Venus als de aarde in hun baan om de zon weergegeven. In deze figuur stelt de letter W een waarnemer op aarde voor.

Venus_figuur_2

Figuur 2: Schematische weergave van Venus, de aarde en de zon. W is een waarnemer

Vraag c. Is Venus voor de waarnemer W als ochtendster of als avondster te zien? Licht je antwoord toe.

Soms staan Venus, de aarde en de zon precies op één lijn. Zie figuur 3. Dit verschijnsel wordt een Venusovergang genoemd. De foto in figuur 4 toont de Venusovergang zoals die op 8 juni 2004 in Nederland te zien was.

Venus_figuur_3

Figuur 3: Schematische weergave van een Venusovergang

Venus_figuur_4

Figuur 4: Venusovergang van 8 juni 2004

Vraag d. Leg uit waarom Venus in figuur 4 als een zwarte stip, maar in figuur 1 als een witte stip te zien is.

Vraag e. Geef in figuur 2 aan waar Venus staat als er op aarde één jaar verstreken is. Licht je antwoord toe.

Op 6 juni 2012 vond de volgende Venusovergang plaats.

Vraag f. Toon met een berekening aan dat Venus, de aarde en de zon dan weer op één lijn stonden.