Icon up Overzicht

Exaktueel: Batterij voor opslag zonnestroom

Onderwerp: Elektrische stroom

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Opslag van energie is nodig bij bepaalde bronnen, die we tegenwoordig steeds meer gebruiken.

In de nrc.next van 22 september 2014 staat een interessant artikel, met de titel: “Batterij voor opslag zonnestroom.”

a) Noem de twee belangrijkste duurzame energiebronnen, die alleen kunnen functioneren met een systeem voor energieopslag.

b) Met welke van deze bronnen kan ook kleinschalig thuis energie worden opgewekt?

De grafiek van zonlicht tegen tijd maakt zichtbaar dat de zon niet altijd schijnt. Zo ontstaan dalen in die grafiek. Door tijdens de hoge pieken het opslagsysteem op te laden, worden de dalen aangepakt en wordt de zonnestroom gebruiksvriendelijker.

c) Leg aan de hand van zelf geschetste grafieken uit, dat men het effect van de combinatie van opwekking en opslag ook wel met de term “pieken scheren” aanduidt.
 

De nieuwe batterij werkt met vloeibare elektrodes, die bestaan uit goedkope mengsels van gesmolten zouten. De elektrodes mengen onderling niet vanwege dichtheidsverschillen. De twee elektrodes bestaan uit een positieve, een negatieve en daartussen de elektrolytische vloeistof.

d) Leg uit dat de zouten zorgen voor elektrische geleiding.

e) Leg uit, dat de vloeibaarheid van het zout bepalend is voor de bruikbaarheid ervan.

f) Beredeneer dat de  hoge werktemperatuur van 450 °C van de batterij hem ongeschikt maakt voor kleinschalige toepassingen in huis.