Icon up Overzicht

Weerstanden

Onderwerp: Elektrische stroom

havo/vwo, elektrische stroom, gevorderd, 10 min

Opgave

In de figuur zie je 3 weerstanden aangesloten op een voeding. De waarden staan in de tekening.

Elektrisch schema

a) Bereken voor elke weerstand de stroomsterkte.

b) Bereken het door de voeding geleverde vermogen.