Temperatuursensor (HAVO, 2014-1, opg 6)

Onderwerp: Elektronica, Signaalverwerking

Examenopgave HAVO, natuurkunde, 2014 tijdvak 1, opgave 6: Temperatuursensor

Hans wil een temperatuurregeling ontwerpen voor de broedstoof die bij biologie gebruikt wordt om experimenten te doen. De temperatuur in de broedstoof moet constant 38 °C zijn. In figuur 1 is de ijkgrafiek weergegeven van de temperatuursensor die hij gebruikt.

figuur 1.

Opgaven

a) Bepaal met behulp van figuur 1 het bereik van de sensor in het lineaire gebied.
b) Bepaal met behulp van figuur 1 de gevoeligheid van de sensor bij een temperatuur van 38 °C.

Voor het verwarmen van de broedstoof gebruikt Hans een infraroodlamp. In figuur 2 zijn de ingang en de uitgang van zijn ontwerp getekend.

figuur 2.

Het signaal bij C moet hoog zijn als de temperatuur in de broedstoof lager is dan 38 °C. Het signaal bij C moet laag zijn als de temperatuur in de broedstoof hoger is dan 38 °C.

c) Geef in een print van figuur 2 de verwerkers, instellingen en verbindingen aan die nodig zijn voor deze temperatuurregeling.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.