Icon up Overzicht

Exaktueel: Raamwerk van lichtste metaal ter wereld

Onderwerp: Overige onderwerpen

Nee, dit is geen trucfoto. Op deze paardenbloem rust een metalen constructie. Maar wel een die gemaakt is van het lichtste materiaal ter wereld, aldus Amerikaanse onderzoekers in Science.

 

Het nog naamloze metaal is ongeveer honderd keer zo licht als piepschuim en bestaat voor 99,99 procent uit lucht. De constructie heeft een soortelijk gewicht van 0,9 milligram per kubieke centimeter en kan tot de helft worden ingedrukt zonder te knakken.

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Opgaven:

a) "Het nog naamloze metaal is ongeveer honderd keer zo licht als piepschuim". Herschrijf deze zin in correcte natuurkundetaal.

b) "De constructie heeft een soortelijk gewicht van 0,9 milligram per kubieke centimeter". Herschrijf deze zin in correcte natuurkundetaal.

c) Maak een schatting van de grootte van de metalen constructie en bereken daaruit zijn massa.

En dan nu nog enkele vragen voor de doorzetters.

d) Hoe groot zou volgens het artikel de dichtheid van piepschuim moeten zijn?

e) Zoek op internet de dichtheid van lucht op en beredeneer dat die 0,9 milligram per kubieke centimeter niet kan kloppen.

Het lichte metaal is een combinatie van lucht en nikkel.

f) Zoek de dichtheid van nikkel op en bereken met de gegevens over de percentages de dichtheid van dit metaal. Ga ervan uit dat het massapercentages zijn. Wat valt je op?

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.