Koel design

Onderwerp: Gas en vloeistof

In NRC Handelsblad van 14 juni 2013 staat een advertentie van de webshop van de krant voor een design-ventilator van het merk Dyson. Dit is een ventilator zonder open rotorbladen.

In NRC Handelsblad van 14 juni 2013 staat een advertentie van de webshop van de krant voor een design-ventilator van het merk Dyson. Dit is een ventilator zonder open rotorbladen. Dankzij `air multiplier technologie' zou de luchtstroom vijftien keer versterkt zijn. Het apparaat veroorzaakt een `gladde' luchtstroom door een ring zonder bewegende onderdelen. Veilig en gemakkelijk. Maar bovenal een `koel design'.

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

figuur 1.

Om een beeld te vormen van de werking van dit apparaat is het handig een filmpje op Youtube te zoeken: bijvoorbeeld van de Consumentenbond of van uitvinder Sir James Dyson zelf, die vertelt over zijn 'air multiplier'.

Opgaven:

a) Zoek deze filmpjes op en bekijk ze, je kunt bijvoorbeeld beginnen met het onderstaande filmpje. Zoek daarnaast nog enkele alternatieve filmpjes.

Uitvinder James Dyson bespreekt zijn bladloze ventilator.

We kijken nu hoe de vormgeving van dit apparaat voor een `air multiplier'-effect zorgt. In de voet van het apparaat zit een kleine ventilator die lucht aanzuigt en deze door cirkelvormige opening in de ring naar buiten blaast. Het profiel van de ring met het verloop van deze luchtstroom zie je hieronder afgebeeld. De kant waarheen de lucht geblazen wordt is rechts. Met kleuren is de snelheid van de luchtstroom aangegeven: rood waar de lucht het snelst gaat, donkerblauw waar die het laagst is. Op de plaats waar de lucht door een nauwe opening de ring verlaat, is - net als bij een stroomversnelling - de snelheid vergroot. Volgens de wet van Bernoulli is de druk in een lucht- of vloeistroom lager naar mate de snelheid groter is. Bij een vliegtuigvleugel zorgt dat verschijnsel voor `lift': de snelheid van de passerende lucht is aan de onderkant van de vleugel kleiner dan aan de bovenkant; daardoor is de luchtdruk aan de onderkant groter dan aan de bovenkant.

figuur 2.
b) Hoe is in de afbeelding aangegeven dat de luchtdruk buiten het apparaat groter is dan binnen de ring?

c) Leg uit hoe het komt dat extra lucht van links wordt aangezogen.

d) Verklaar nu waarom gesproken wordt van `air multiplier technologie'.

Anders dan je zou verwachten is het vermogen van deze ventilator (40 W) niet veel kleiner dan dat van een gewone tafelventilator (15 tot 60 W).

e) Wat kan hiervan de verklaring zijn?

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.